Dr. Tóth-Kalászi András, budapest

Dr. Tóth-Kalászi András

Ügyvéd Budapest

Colour Design

Kártérítés, jogi képviselet

A szerződésekből, a követelések végrehajtásából eredő, a munkaviszony megszüntetéséhez, hatósági határozatokhoz kapcsolódó vitákat, minden bizonnyal az Ön vállalkozása is el kívánja kerülni. Nagy a valószínűsége mégis, hogy a fenti problémákkal időről-időre kénytelen szembesülni.

Ügyvédi irodám, a bírósági gyakorlat mélyreható ismeretében, szakszerű jogi képviseletet nyújt Önnek a bírósági és a választottbírósági eljárások során.

Ügyvédi irodám az alábbi jogterületeken rendelkezik peres gyakorlattal:

Szerződésekből származó követelések érvényesítése (vállalkozási, szállítási, építési-vállalkozási, ingatlan-adásvételi stb.)
Kártérítési igények;
Munkaszerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos perek;
Szellemi tulajdonjog megsértéséből eredő perek;
Állami hatóságok jogerős döntésével szemben indított perek.

Ügyfeleink bíróság előtti képviseletét minden esetben Dr. Tóth-Kalászi András ügyvéd személyesen (nem ügyvédjelöltjén keresztül) látja el.

A pervitelre vonatkozó elveink:


A perre úgy tekintünk, mint az üzleti élet szükségszerű, időnként előforduló velejárójára;
• Kísérletet teszünk a perindítás elkerülésére és
törekszünk a felek peren kívüli megegyezésére;
• A per megindítása előtt
költség-hasznossági elemzést végzünk, és arról tájékoztatjuk ügyfeleinket;
• A per megindítása előtt
a pernyertesség esélyeire vonatkozóan tájékoztatjuk ügyfeleinket;
Ügyfeleinket a per aktuális állásáról folyamatosan tájékoztatjuk, a perrel kapcsolatos (nem kifejezetten szakmai) döntések meghozatalakor a véleményük kikérését követően járunk el.

Ügyvéd Budapest Ügyvéd Budapest
Ügyvéd Budapest